Su Yapıcıların Çalışma Prensipleri

Bir su yapıcıda aranan asgari özellikler şunlar olmalıdır:
  • Alçak ve yüksek basınca karşı koruma
Alçak ve yüksek basınç algılayıcıları vasıtasıyla cihaz korunur. Bazen parçacık filtreleri tıkanabilir veya besleme pompası arıza yapabilir; bu durum, basınç pompasına su gitmesine engel olur. Basınç pompası susuz çalıştığı zaman ciddi hasar görebilir, bu nedenle düşük basınca karşı koruma önemlidir.
  • Ürün kalitesini görüntüleme ve kötü ürünü reddetme sistemi
Bu işlem el ile ya da otomatik şekilde yapılabilir. Su yapıcılar, çalışmaya başladıklarında bir-iki dakika kötü su üretir. Bu kötü suyun tanka gitmemesi için elle veya otomatik olarak kötü ürünü tekrar denize yönlendirmek gerekir. Bazen, membran tatlı su o-ringleri veya membranın kendisi hasar görebilir ve fark etmeden tankı tuzlu suyla doldurabilirsiniz.
  • Alçak ve yüksek basınç pompalarını aşırı yüklenmeye karşı termik koruma
  • Her çalıştırmada basıncı sıfırdan çalışma basıncına yavaş yavaş yükseltme vanası
Membranların hasar görmemesi için her çalıştırmada bu vananın açık olması ve basıncın yavaş yavaş yükseltilmesi gerekir. Basınç yükseltmeyi elle veya otomatik şekilde yapabilirsiniz. Otomatik sistemlerde, basıncı yavaş yavaş yükseltme işini elektrikli vana yapar.
  • Membranların korunması için ters yıkama
Her çalıştırmadan sonra cihaz stop ettirildiğinde vana açılmalı ve ters yıkama yaptırılmalıdır. Bu işlem el ile veya otomatik olarak yapılabilir. Eğer vana kapalı kalırsa, ters yıkama yapsanız dahi kirli suyu dışarı atamaz. Ters yıkama hattında, serbest kloru tutması için muhakkak karbon filtre bulunmalıdır.
  • pH dengeleyici
Su yapıcılarının ürettikleri suların pH değerleri düşüktür; bu nedenle tatlı su çıkışına pH dengeleyici koymakta fayda vardır.
  • Doğru tasarım
Doğru pompayla doğru membranın kullanılması önemlidir. Örneğin, 11 veya 15 lt/dk kapasiteli pompalarla 4 inç membran kullanılması bir tasarım hatasıdır ve membranın ömrünü kısaltır.

Yukarıda listelenen özellikler, her su yapıcıda olması gereken asgari özelliklerdir. Bu özellikler, cihazın uzun süre, mümkün olduğunca az sorun çıkararak hizmet vermesini sağlar, orta ve uzun vadeli maliyetleri düşürür.Son olarak; tercihe bağlı olsa da müşterilerimize otomatik cihaz almalarını tavsiye ediyoruz. Çoğu zaman, basınç vanasını açıp kapama unutulabiliyor, bunun neticesinde membranlar zarar görebiliyor veya cihaz ters yıkama yapmıyor.
Su Yapıcıların Çalışma Prensipleri Su Yapıcıların Çalışma Prensipleri